136

athādhikāni skandhakāni

saṃjhā-paṇāma-ghaḍio giri-taṇaā-vihua-vāma-hattha-vihaḍio
hasiūṇa mukka-salilo ekka-kareṇa ṇiamañjalī jeṇa kao
garue vi samara-kajje viasanti ccia rasaṃ lihanti samatthā
baddha-pphalammi kusume bolīṇo hoi mahuarāṇa avasaro
enti valanti valantā rāma-sarāghāa-laṅghia-ṇahāhoā
thorā-sarisā tuṅgā maṇi-pavvaa vva
jalaṇa-ppahāṇuviddhaṃ āvatta-bhamanta-pavvaa-dumālaggaṃ
saṃbandha-raaṇa-pupphaṃ phuraï phuranta-ppahaṃ pavāla-kisalaaṃ
masiṇia-mīṇa-kkhandhā aïnti ṇibbhiṇṇa-mahiharantara-sariā
bhijjanta-rosa-laṅghia-muha-lagga-bhuaṃgama-pphaṇā rāma-sarā
palaa-ghaṇehi va khubbhaï vevaï uppāa-māruehi va uahī
khaa-sūrehi va jhijjaï rasaï sarehi tiasehi va mahijjanto
bāṇosāria-salilā thoaṃ bhijjanta-pāaḍia-sippi-uḍā
viasanti viasiāava-oaṭṭanta-maṇi-gabbhiṇā puliṇa-vahā
sīsa-raïañjali-uḍo sara-viaṇā-dūmiāṇaṇo salilaṇihī
pāesu dāsarahiṇo pavaṇa-vasa-kkhitta-pāavo vva ṇivaḍio
vāṇara-caraṇakkantaṃ uccalia-samudda-salila-gahioāsaṃ
calaï cala-pāava-laaṃ kampaï kampia-dharāharaṃ mahi-veḍhaṃ
137
visama-visaṭṭanta-silā-ala-siharuppaïa-bhīa-kiṃṇara-mihuṇā
ojjhara-mukkakkandā ummūlijjanti vāṇarehi mahiharā
āiddha-mahihara-ṇihaṃ uahi-jala-paloṭṭa-meha-aḍa-pabbhāraṃ
paḍaï va purao-huttaṃ ṭaṅka-ccheammi seu-bandhassa muhaṃ
bajjhantammi samudde soūṇa vi kalaalaṃ mahā-kaï-seṇṇaṃ
jāaṃ takkhaṇa-vihalaṃ bhaa-bhīa-visaṃṭhulaṃ dasāṇaṇa-hiaaṃ
raaṇīa sāmala-muhaṃ daṃsaṇa-galia-timiraṃsua-suhāloaṃ
vikkhitta-kiraṇa-hāraṃ candaṃ ṇava-jovvaṇe thaṇaṃ va malentaṃ
pulaaṃ jaṇenti dasakandharassa sarahasa-rāma-sarā sarīrammi
jaṇaa-taṇaā-thaṇa-pphaṃsa-mahaggha-kara-ala-kaḍḍhia-dhaṇu-vimukkā
ityadhikāni skandhakāni