68

Chapter 18 (Section 36): The Superintendent of the Armoury

K tr. 150, K2 tr. 131

KAZ02.18.01 āyudha.agāra.adhyakṣaḥ sāṅgrāmikaṃ daurgakarmikaṃ para.pura.abhighātikaṃ ca yantram āyudham āvaraṇam upakaraṇaṃ ca taj.jāta.kāru.śilpibhiḥ kṛta.karma.pramāṇa.kāla.vetana.phala.niṣpattibhiḥ kārayet, sva.bhūmiṣu ca sthāpayet | 1 |

KAZ02.18.02 sthāna.parivartanam ātapa.pravāta.pradānaṃ ca bahuśaḥ kuryāt | 2 |

KAZ02.18.03 ūṣma.upasneha.krimibhir upahanyamānam anyathā sthāpayet | 3 |

KAZ02.18.04 jāti.rūpa.lakṣaṇa.pramāṇa.āgama.mūlya.nikṣepaiś ca-upalabheta | 4 |

KAZ02.18.05 sarvato.bhadra.jāmadagnya.bahu.mukha.viśvāsa.ghāti.saṅghāṭī.- yānaka.parjanyaka.bāhu.ūrdhva.bāhv.ardha.bāhūni sthita.yantrāṇi | 5 |

KAZ02.18.06 pāñcālika.deva.daṇḍa.sūkarikā.musala.yaṣṭi.hasti.vāraka.tāla.- vṛnta.mudgara.gadā.spṛktalā.kuddāla.āsphāṭima.utpāṭima.- udghāṭima.śataghni.tri.śūla.cakrāṇi cala.yantrāṇi | 6 |

KAZ02.18.07 śakti.prāsa.kunta.hāṭaka.bhiṇḍi.pāla.śūla.tomara.varāha.karṇa.- kaṇaya.karpaṇa.trāsika.ādīni ca hula.mukhāni | 7 |

KAZ02.18.08 tāla.cāpa.dārava.śārṅgāṇi kārmuka.kodaṇḍa.drūṇā dhanūṃṣi | 8 |

KAZ02.18.09 mūrvā.arka.śana.gavedhu.veṇu.snāyūni jyāḥ | 9 |

KAZ02.18.10 veṇu.śara.śalākā.daṇḍa.āsana.nārācāś ca-iṣavaḥ | 10 |

KAZ02.18.11 teṣāṃ mukhāni chedana.bhedana.tāḍanāny āyasa.asthi.dāravāṇi | 11 |

KAZ02.18.12 nistriṃśa.maṇḍala.agra.asi.yaṣṭayaḥ khaḍgāḥ | 12 |

KAZ02.18.13 khaḍga.mahiṣa.vāraṇa.viṣāṇa.dāru.veṇu.mūlāni tsaravaḥ | 13 |

KAZ02.18.14 paraśu.kuṭhāra.paṭṭasa.khanitra.kuddāla.krakaca.kāṇḍac.chedanāḥ kṣura.kalpāḥ | 14 |

KAZ02.18.15 yantra.goṣpaṇa.muṣṭi.pāṣāṇa.rocanī.dṛṣadaś ca-aśma.āyudhāni | 15 |

KAZ02.18.16 loha.jālikā.paṭṭa.kavaca.sūtra.kaṅkaṭa.śiṃśumāraka.khaḍgi.- dhenuka.hasti.go.carma.khura.śṛṅga.saṅghātaṃ varmāṇi | 16 |

KAZ02.18.17 śiras.trāṇa.kaṇṭha.trāṇa.kūrpāsa.kañcuka.vāra.vāṇa.paṭṭa.- nāga.udarikāḥ peṭī.carma.hasti.karṇa.tāla.mūla.dhamani.kāka.pāṭa.kiṭikā.- apratihata.balāha.kāntāś ca-āvaraṇāṇi | 17 |

69

KAZ02.18.18 hasti.ratha.vājināṃ yogyā.bhāṇḍam ālaṅkārikaṃ samnāha.kalpanāś ca-upakaraṇāni | 18 |

KAZ02.18.19 aindrajālikam aupaniṣadikaṃ ca karma | 19 | karma.antānāṃ ca -

KAZ02.18.20ab icchām ārambha.niṣpattiṃ prayogaṃ vyājam uddayam |
KAZ02.18.20cd kṣaya.vyayau ca jānīyāt kupyānām āyudha.īśvaraḥ || 20 ||