98
KAZ03.1.40ab tatra satye sthito dharmo vyavahāras tu sākṣiṣu |
KAZ03.1.40cd caritraṃ saṅgrahe puṃsāṃ rājñām ājñā tu śāsanam || 40 ||
KAZ03.1.41ab rājñaḥ sva.dharmaḥ svargāya prajā dharmeṇa rakṣituḥ |
KAZ03.1.41cd arakṣitur vā kṣeptur vā mithyā.daṇḍam ato 'nyathā || 41 ||
KAZ03.1.42ab daṇḍo hi kevalo lokaṃ paraṃ ca-imaṃ ca rakṣati |
KAZ03.1.42cd rājñā putre ca śatrau ca yathā.doṣaṃ samaṃ dhṛtaḥ || 42 ||
KAZ03.1.43ab anuśāsadd hi dharmeṇa vyavahāreṇa saṃsthayā |
KAZ03.1.43cd nyāyena ca caturthena catur.antāṃ vā mahīṃ jayet || 43 ||
KAZ03.1.44ab saṃsthā yā dharma.śāstreṇa śāstraṃ vā vyāvahārikam |
KAZ03.1.44cd yasminn arthe virudhyeta dharmeṇa-arthaṃ vinirṇayet || 44 ||
KAZ03.1.45ab śāstraṃ vipratipadyeta dharme nyāyena kenacit |
KAZ03.1.45cd nyāyas tatra pramāṇaṃ syāt tatra pāṭho hi naśyati || 45 ||
KAZ03.1.46ab dṛṣṭa.doṣaḥ svayaṃ.vādaḥ sva.pakṣa.para.pakṣayoḥ |
KAZ03.1.46cd anuyoga.ārjavaṃ hetuḥ śapathaś ca-artha.sādhakaḥ || 46 ||
KAZ03.1.47ab pūrva.uttara.artha.vyāghāte sākṣi.vaktavya.kāraṇe |
KAZ03.1.47cd cāra.hastāc ca niṣpāte pradeṣṭavyaḥ parājayaḥ || 47 ||

Chapter 2 (Section 59): Concerning Marriage

K tr. 227, K2 tr. 196

KAZ03.2.01 vivāha.pūrvo vyavahāraḥ | 1 |

KAZ03.2.02 kanyā.dānaṃ kanyām alaṅkṛtya brāhmo vivāhaḥ | 2 |

KAZ03.2.03 saha.dharma.caryā prājāpatyaḥ | 3 |

KAZ03.2.04 go.mithuna.ādānād ārṣaḥ | 4 |

KAZ03.2.05 antar.vedyām ṛtvije dānād daivaḥ | 5 |

KAZ03.2.06 mithaḥ.samavāyād gāndharvaḥ | 6 |

KAZ03.2.07 śulka.ādānād āsuraḥ | 7 |

KAZ03.2.08 prasahya.ādānād rākṣasaḥ | 8 |

KAZ03.2.09 supta.matta.ādānāt paiśācaḥ | 9 |