J 124

6.3. Vedic Retiree

O edn 610-612, O tr. 153

6.3.1. Superiority of the Householder

O edn 610, O tr. 153
6.87a brahmacārī gṛhasthaś ca vānaprastho yatis tathā |
6.87c ete gṛhastha.prabhavāś catvāraḥ pṛthag āśramāḥ || 87 ||
6.88a sarve 'pi kramaśas tv ete yathāśāstraṃ niṣevitāḥ |
6.88c yathā.ukta.kāriṇaṃ vipraṃ nayanti paramāṃ gatim || 88 ||
6.89a sarveṣām api ca-eteṣāṃ veda.smṛtividhānataḥ | 197
6.89c gṛhastha ucyate śreṣṭhaḥ sa trīn etān bibharti hi || 89 ||
6.90a yathā nadī.nadāḥ sarve sāgare yānti saṃsthitim |
6.90c tathā-eva-āśramiṇaḥ sarve gṛhasthe yānti saṃsthitim || 90 ||
  1. 6.89av/ M:
    veda.śrutividhānataḥ