1.6. Transmission of the Law

O edn 392-393, O tr. 89-90
1.58a idaṃ śāstraṃ tu kṛtvā-asau mām eva svayam āditaḥ |
1.58c vidhivad grāhayām āsa marīci.ādīṃs tv ahaṃ munīn || 58 ||
1.59a etad vo 'yaṃ bhṛguḥ śāstraṃ śrāvayiṣyaty aśesataḥ |
1.59c etadd hi matto 'dhijage sarvam eṣo 'khilaṃ muniḥ || 59 ||
1.60a tatas tathā sa tena-ukto maharṣi.manunā bhṛguḥ |
1.60c tān abravīd ṛṣīn sarvān prītātmā śrūyatām iti || 60 ||