hāṭakeśvarīguṭikā |

niṣkamekaṃ svarṇapatraṃ triniṣkaṃ śuddhapāradam |
jambīraśarapuṅkhotthadravairmadyaṃ dināvadhi || 41 ||
tadgolaṃ bandhayedvastre pacedgokṣīrapūrite |
dolāyantre divārātraṃ guṭikā hāṭakeśvarī || 42 ||
jāyate dhāritā vaktre jarāmṛtyuvināśinī |
varṣamātrānna sandeho jīvedvarṣāyutaṃ naraḥ || 43 ||
dinaikaṃ triphalācūrṇaṃ kvāthaiḥ khadirabījakaiḥ |
bhāvitaṃ madhusarpirbhyāṃ palaikaṃ krāmakaṃ lihet || 44 ||