22

surasundarī vaṭikā |

svarṇamekaṃ kāntamekaṃ pañcatāraṃ dvipāradam || 48 ||
tribhāgaṃ vyomasattvaṃ syāt ṣaḍbhāgaṃ śulbacūrṇakam |
sarvametatkṛtaṃ sūkṣmaṃ taptakhalve dinatrayam || 49 ||
mardayedamlavargeṇa dolāyantre sakāñjike |
tadgolaṃ tridinaṃ pacyādguṭikā surasundarī || 50 ||
jāyate dhāritā vaktre varṣānmṛtyujarāpahā |
bhū22-1tāravaṭamūlaṃ ca karṣaṃ kṣīraiḥ pibedanu || 51 ||