23

gandhārīguṭikā |

lohapātre drute gandhe pādāṃśaṃ pāradaṃ kṣipet || 60 ||
kiñciccālyaṃ tu kāṣṭhena muhūrtādavatārayet |
śatāvarī kṣīrakando vajravallīndravāruṇī || 61 ||
pāṭhā punarnavā ciñcā lāṅgalī suradālikā |
etāsāṃ vastrapūteśca dravairmardyaṃ dinatrayam || 62 ||
tasmin pātre lohamuṣṭyā chāyā23-1śuṣkaṃ vaṭīkṛtam |
lohasampuṭagaṃ ruddhvā sandhiṃ mṛllavaṇairdṛḍham || 63 ||
taṃ dhametkhadirāṅgāre yāvadāraktamuddharet |
utkhanyotkhanya tanmadhyāduddharettadrasaṃ punaḥ || 64 ||
kācaṭaṅkaṇasaṃyuktaṃ mūṣāyāṃ cāndhitaṃ pacet |
gāndhārīguṭikā siddhā varṣaṃ vaktre sthitā sadā || 65 ||
kākatuṇḍībījatailaṃ karṣaikaṃ nasyamācaret |
krāmakaṃ hyanupānaṃ syājjīvedvarṣasahasrakam || 66 ||