tārakeśvarīguṭikā |

kākamācyamṛtādrāvaiḥ pāradaṃ tālakaṃ samam |
mardayeddinamekaṃ tu kṛtvā golaṃ viśoṣayet || 76 ||
nikṣipedvajramūṣāyāmācchādya loha24-1parpaṭaiḥ |
ruddhvā sandhiṃ dhamedgāḍhaṃ khoṭabaddho bhavedrasaḥ || 77 ||
lohaparpaṭakaṃ dattvā tadvaddhāmyaṃ tridhā punaḥ |
varṣaikaṃ dhārayedvaktre guṭikā tārakeśvarī || 78 ||
bākucībījakarṣaikaṃ gavāṃ kṣīraiḥ pibedanu |