vidyāvāgīśvarī guṭikā |

vyomasattvaṃ mṛtaṃ vajraṃ svarṇatārārkamuṇḍakam || 79 ||
tīkṣṇaṃ kāntaṃ tālakaṃ ca śuddhaṃ kṛtvā vimiśrayet |
sūkṣmacūrṇaṃ samaṃ sarvaṃ cūrṇāṃśaṃ śuddhapāradam || 80 ||
tridinaṃ cāmlavargeṇa marditaṃ cāndhitaṃ dhamet |
vidyāvāgīśvarī khyātā guṭikā vatsarāvadhi || 81 ||
yasya vaktre sthitā tasya jarā mṛtyurna vidyate |
karṣaṃ jyotiṣmatītailaṃ krāmaṇārthaṃ pibetsadā || 82 ||
vākpatirjāyate dhīro jīveccandrārkatārakam |