śvetārkakalpaḥ |

puṣye śvetārkamūlaṃ tu grāhyaṃ chāyāviśoṣitam |
cūrṇakarṣaṃ gavāṃ kṣīraiḥ paladvandvairyutaṃ pibet || 73 ||
māsaṣaṭkājjarāṃ hanti jīvedbrahmadinatrayam |
dravaṃ śvetārkapatrāṇāṃ bhṛṅgarājadravaiḥ samam || 74 ||
ekīkṛtyātape śuṣkaṃ cūrṇaṃ kṣīraiścaturguṇaiḥ |
mṛdvagninā pacettāvadyāvatpiṇḍatvamāgatam |
ta41-1tkarṣaikaṃ ghṛtairlehyaṃ varṣātsyātpūrvavatphalam || 75 ||

oṃṃ āṃ haṃ vāsaramāline svāhā | ayaṃ bhakṣaṇamantraḥ ||