atha pañcamopadeśaḥ |

udvartanaṃ pa45-1litahāri paraṃ narāṇāṃ
śobhāvahaṃ sukhakaraṃ kacarañjanaṃ ca |
vṛddhopayogisukhasādhyamanekayuktyā
vakṣye susiddhamanubhūtipathena dṛṣṭam || 1 ||