keśarañjanārthaṃ kākatuṇḍyādiyogaḥ |

bījāni kākatuṇḍyāśca siryālībīja49-1saṃyutam |
taccūrṇaṃ dinacatvāri bhāvyaṃ niguṇḍijairdravaiḥ || 42 ||
japāpuṣpadravaistāvattataḥ pātālayantrake |
tailaṃ prāhyaṃ tu tallepātkeśānāṃ rañjanaṃ bhavet || 43 ||
veṣṭyameraṇḍapatraiśca nirvāte kṣīrabhojanam |
kuryātsnānaṃ kāñjikaiśca nityaṃ saptadine kṛte || 44 ||
yāvajjīvaṃ na sandehaḥ keśāḥ syurbhramaparomāḥ |