vājīkarī anaṅgasundarīvaṭikā |

paladvayaṃ dvayaṃ śuddhaṃ pāradaṃ gandhakaṃ śubham || 33 ||
karṣaikaṃ māritaṃ svarṇaṃ palaikaṃ mṛtatāmrakam |
raupyabhasma caturniṣkaṃ sarvaṃ pañcāmṛtairdinam || 34 ||
mardyaṃ ruddhvā dinaṃ pacyādbhūdhare taṃ samuddharet |
piṣṭvā pañcāmṛtaiḥ khādedvaṭikāṃ badarākṛtim || 35 ||
anaṅgasundarī khyātā rāmāṇāṃ ramate śatam |
śālmalīmūlacūrṇaṃ tu madhuśarkarayā'nvitam || 36 ||
palaikaṃ bhakṣayeccānu sitākṣīraṃ tu pāyayet |