vājīkaraḥ punarnavādiyogaḥ |

punarnavā nāga57-1balā vājigandhā śatāvarī || 74 ||
gokṣuraṃ muśalīkandaṃ mṛtaṃ sūtaṃ samaṃ samam |
cūrṇaṃ madhvājyasaṃyuktaṃ niṣkaṃ bhuktvā pibetpayaḥ || 75 ||
taṇḍulaṃ vānarībījaṃ cūrṇayetsitayā samam |
āloḍayedgavāṃ kṣīraistena pacyādapūpikām || 76 ||
tāṃ ghṛtairbhakṣayeccānu ramayetkāminīkulam |