pāradamāraṇasyāṣṭhamaḥ prakāraḥ |

snuhyā vā hemavallyā vā kṣīraiḥ śuddharasaṃ dinam |
mardayedgandhakaṃ tulyaṃ garbhayantragataṃ puṭet || 47 ||
pūrvavatkramayogena mṛtaṃ yogeṣu yojayet |