6

pāradamāraṇasya daśamaḥ prakāraḥ |

dravaistu kīṭamāriṇyā hyajamodādravaiśca vā |
ahimāryā dravairvā'tha kiṃvā śvetāṅkuladravaiḥ || 50 ||
mardayetpāradaṃ śuddhaṃ samagandhaṃ dinatrayam |
sampuṭe mṛṇmaye ruddhvā karīṣāgnau divāniśi || 51 ||
pacettuṣāgninā vā'tha tridinānmriyate dhruvam |