pāradamāraṇasyaikādaśaḥ prakāraḥ |

śuddhasūtaṃ mṛtaṃ vajraṃ samāṃśaṃ taptakhalvake || 52 ||
haṃsapādyā dravairmardyaṃ tridinānte samuddharet |
bījairdivyauṣadhīnāṃ ca vajramūṣāṃ pralepayet || 53 ||
tatra pūṃrvarasaṃ ruddhvā tridinaṃ tuṣavahninā |
pācayitvā samuddhṛtya tatsamaṃ śuddhapāradam || 54 ||
ekīkṛtya tryahaṃ mardyaṃ haṃsapādyā dravairdṛḍham |
tadgolaṃ pūrvavatpacyānmṛtaṃ bhavati śobhanam || 55 ||