7

dvitīyopadeśaḥ |

dharmajñaiḥ śivavatsalairnijaratairbhūpairmahāsādhakaiḥ
samyagdivyarasāyanena satataṃ kalpāntasīmāvadhi |
rakṣyaṃ gā7-1tramanantapuṇyanicaye muktiśca yasmādbhave-
ttadvakṣye paramādbhutaṃ sukhakaraṃ sāmrājyadaṃ dhīma7-2tām || 1 ||