kṣetrīkaraṇārthamabhrakabhakṣaṇavidhiḥ |

abhrakaṃ bhakṣayedādau māritaṃ cāmṛtīkṛtam |
māsaikaṃ niṣkaniṣkaṃ vai kṣetrīkaraṇahetave || 2 ||
yasmādabhraṃ rasakṣetraṃ tataḥ kuryādrasāyanam |
akṣetrīkaraṇe sūto hyamṛto viṣatāṃ vrajet || 3 ||
phalasiddhiḥ kutastasya subījasyoṣare yathā |