gaganeśvararasaḥ |

pārado gaganaṃ kāntaṃ tīkṣṇaṃ ca māritaṃ samam || 34 ||
bhṛṅgadhātrīphaladrāvaiśchāyāyāṃ bhāvayettryaham |
sitāmadhvājyakaistulyaṃ sarvaṃ bhāṇḍe nirodhayet || 35 ||
dhānyarāśau sthitaṃ māsaṃ tato niṣkatrayaṃ samam |
bhakṣayecca pibetkṣīraṃ karṣaikaṃ triphalāmanu || 36 ||
rātrau śuṇṭhīṃ kaṇāṃ khādedvarṣaikādamaro bhavet |
jīvedbrahmadinaṃ vīraḥ syādraso gaganeśvaraḥ || 37 ||