parameśvararasaḥ |

rasaṃ vajraṃ svarṇakānte muṇḍaṃ ca māritaṃ samam |
mākṣikaṃ gandhakaṃ śuddhaṃ sarvaṃ jambīrajairdravaiḥ || 46 ||
saptāhaṃ mardayetkhalve tadgolaṃ cāndhitaṃ puṭet |
bhūdhare dinamekaṃ tu khyātaḥ siddharasaḥ paraḥ || 47 ||
māṣaikaṃ madhunā lehyaṃ varṣānmṛtyujarāpaham |
divyakāyo naraḥ siddho bhavedviṣṇuparākramaḥ || 48 ||
śvetapaunarnavaṃ mūlaṃ kṣīrapiṣṭaṃ sadā pibet |
bhakṣayedvā sitā sārdhaṃ krāmakaṃ pa10-1rame rase || 49 ||
18
  1. parameśvare kha. |