kālakaṇṭakarasaḥ |

pāradābhraṃ mṛtaṃ tulyaṃ dvābhyāṃ tulyaṃ tu gandhakam || 53 ||
tatsarvaṃ mṛṅgajairdrāvairmardayeddinasaptakam |
ṣaḍvāraṃ cā11-1ṅkulītailairbhāvayitvā'tha bhakṣayet || 54 ||
māṣamātraṃ tu varṣaikaṃ raso'yaṃ kālakaṇṭakaḥ |
piṣṭvā karañjapatrāṇi gavāṃ kṣīraiḥ pibedanu || 55 ||
jarāmṛtyuvinirmukto jīvedbrahmadinaṃ naraḥ |