rasavīramahārasaḥ |

triguṇaṃ śuddhasūtasya yojayecchuddhagandhakam |
lohaparpaṭikācūrṇaṃ sūtatulyaṃ vinikṣipet || 60 ||
snuhyarkapayasā mardyaṃ tatsarvaṃ divasatrayam |
tacchuṣkaṃ cāndhitaṃ pacyātkarīṣāgnau divāniśam || 61 ||
19 12
tataśca ṭaṅkaṇaṃ kācaṃ dattvā ruddhvā dhameddṛḍham |
guñjaikaṃ madhunā khā12-1dedrasavīro mahārasaḥ || 62 ||
abdaikena jarāṃ hanti jīvedācandratārakam |
muśalīmūlacūrṇaṃ tu guñjāpatradravaiḥ pibet || 63 ||
chāgīmūtreṇa vā taṃ vai karṣaikaṃ krāmakaṃ param |
  1. bākucotailai-- kha. |