hemaparpaṭakarasaḥ |

mṛtapāradasantulyaṃ lohaparpaṭakaṃ bhavet || 76 ||
triguṇaṃ gandhakaṃ sūtātsarvaṃ divyauṣadhadravaiḥ |
marditaṃ taddinaṃ ruddhvā dhmāto baddho bhavedrasaḥ || 77 ||
tasmin pādaṃ mṛtaṃ svarṇaṃ kṣiptvā vahnyārdrakadravaiḥ |
mardyaṃ yāmaṃ vicūrṇyātha vyoṣajīrakasaindhavaiḥ || 78 ||
tulyaṃ pūrvarasaṃ tulyaṃ niṣkaikaikaṃ ca bhakṣayet |
jarāmṛtyuṃ nihantyāśu hemaparpaṭako rasaḥ || 79 ||
aśvagandhāsamāṃ yaṣṭiṃ dhātrīphalarasairdinam |
bhāvitāṃ lehayetkṣaudraiḥ palaikāṃ krāmakaṃ param || 80 ||