46
vāṇara-veāiddhā pihula-valanta-ṇiaojjhara-parikkhittā
appatta ccia uahiṃ bhamanti āvatta-maṇḍalesu va selā
khaṇa-melia-ppaviddho siharantara-ṇinta-ritta-vāṇara-loo
pacchā paḍaï samudde aṇṇo milaï paḍhamaṃ ṇahe giri-ṇivaho
dīhā valanta-viaḍā rasanti uahimmi mārua-bharijjantā
pāāloara-gahirā rahasoviddhāṇa mahiharāṇa gaï-vahā
ukkhitta-vimukkāiṃ ṇahammi ekkekkamāvaḍaṇa-bhiṇṇāiṃ
vajja-bhaüppitthāi va paḍanti raaṇāare giri-sahassāiṃ
bhiṇṇa-silā-ala-siharā ṇiaa-dumosaria-kusuma-raa-dhūsariā
paḍhamaṃ paḍanti selā pacchā vāuddhuā mahā-ṇaï-sottā
ṇimmala-salilabbhantara-vihatta-dīsanta-visama-gaï-saṃcārā
ṇāsanti ṇiccala-ṭṭhia-pavaṃgamāloiā cireṇa mahiharā
pheṇa-kusumantaruttiṇṇa-kesarāāra-vevira-maūhāiṃ
sūenti pavantāiṃ mūlukkhuhiaṃ mahoahiṃ raaṇāiṃ
vihuṇaï velaṃ va mahiṃ bhindaï samaaṃ va dharaṇihara-saṃghāaṃ
geṇhaï bhaaṃ va gaaṇaṃ muaï sahāaṃ va sāaro pāālaṃ
palhatthanti valantā cala-viḍavantara-ṇiatta-taru-pārohā
mūluṇṇāmia-jalaā ahomuhandoliojjharā dharaṇiharā
aṭṭhia-paḍanta-mahihara-dūruṭṭhia-jala-raandhaāratthamie
sāhaï ṇavara paḍante pakkhuhia-samudda-paḍirao dharaṇihare
dara-dhoa-kesara-saḍā pāālumha-giri-dhāu-kaddamia-muhā
paḍisakkanti pavaṃgā palhatthia-mahiharūsasanta-kkhandhā