76
attha-ṇiamba-pariṇae hiāava-raammi sura-gaammi va diase
dīsaï palhatthantaṃ vihaḍia-dhāu-siharaṃ va diṇaara-bimbaṃ
kamalāṇa diasa-vigame saṃbajjhanti galiāava-kilintāiṃ
maaranda-matta-mahuara-cala-pakkhuppusia-mahu-rasāi dalāiṃ
dīsanti do vi sarisā kaï-calaṇāiddha-mahi-raa-samakkantā
atthāanto a raī āsaṇṇa-viṇāsa-ṇippaho dahavaaṇo
addhatthamia-diṇaaro tuṅgovāsa-parisaṃṭhiāava-seso
gaaṇe mukka-mahi-alo parippavanta-taliṇo kilimmaï diaso
diaseṇa vaṇa-gaeṇa va paraṃmuhāiddha-pāavassa va raviṇo
dīsaï thora-karālo uddho mūla-ṇivaho vva kara-pabbhāro
ṇavari a diṇaara-bimbaṃ saṃjhāmaïammi ṇiaa-ruhira-ppaṅke
dahavaaṇassa bhaaaraṃ paḍhama-sira-cchea-maṇḍalaṃ va ṇiuḍḍaṃ
bhamara-bharovattāiṃ pariṇaa-kesara-paloṭṭa-raa-garuāiṃ
ravi-viraha-milantāi vi honti karālāi paṅkaāṇa dalāiṃ
avara-disā-vitthiṇṇo dīha-maūha-visama-ppahā-saṃghāo
raa-ṇibbharo vva dīsaï kāla-muha-kkhitta-diasa-kaḍḍhaṇa-maggo
uddhovaanta-bimbe veeṇa mahiṃ va diṇaarammi aïgae
ucchaliāava-ambā saṃjhā-rāa-mihiā ṇahammi ṇihittā
attha-siharammi dīsaï meru-aḍugghuṭṭha-kaṇaa-kaddama-ambo
valamāṇa-turia-ravi-raha-paḍiuṭṭhia-dhaa-vaḍo vva saṃjhā-rāo