84

eāraho āsāsao

juggaaṃ
ia paḍisāria-cande dūrukkhaṇḍia-ṇisā-paatta-virāme
cittavia-kāmiṇi-aṇe jāma-cchea-visamaṃ gaammi paose
dīhaṃ rakkhasa-vaïṇā cintā reavia-dhīra-dāvia-hiaaṃ
dasahi vi muhehi samaaṃ āloia-suṇṇa-dasa-disaṃ ṇīsasiaṃ
cintei sasaï jūraï bāhuṃ paripusaï dhuṇaï muha-saṃghāaṃ
hasaï pariosa-suṇṇaṃ sīā-ṇippasara-vammaho dahavaaṇo
bahu-maṇṇaï vaccha-aḍaṃ hīrantuvvatta-jaṇaa-taṇaāliddhaṃ
ṇindaï a vaaṇa-ṇivahaṃ appatta-piā-muhāmaa-rasāsāaṃ
paḍirumbhantassa vi se bhagga-ṇiatta-parisaṃṭhavia-bhijjante
visamuddhāia-kampe hiae ullalaï alahuammi vi dhīraṃ
to se visamuvvattia-virala-pasāria-karaṅguli-dara-tthaïaṃ
khaliaṃ aṃsammi muhaṃ viambhiāāsa-galia-bāhuppīḍaṃ
visamuggāhia-mahuraṃ dūmia-danta-vvaṇāhara-parikkhaliaṃ
āaṇṇei piāṇaṃ valanta-hiaāvahīriaṃ jaa-saddaṃ
āmuaï mahaï saaṇaṃ maggaï raaṇi-viramaṃ juucchaï diasaṃ
ṇīi ṇiattei puṇo raï-lambhovāa-maggaṇāura-hiao
pacchāantassa vi se bahuso hiaa-ṭṭhio piāṇa vi purao
samaaṃ muha-ṇivahammi vi sīāmaïo paaṭṭaï samullāvo