109
raaṇiarora-tthala-cuṇṇiassa-kaï-rosa-pesiassa sihariṇo
uddhaṃ uddhāi rao osaraï ahomuho silā-saṃghāo
riu-bala-majjha-ṇirāā ṇihaa-ṇirantara-ṇisuddha-ṇajjanta-bhaḍā
vikkama-ṇīsāmaṇṇā daṭṭhuṃ pi bhaḍāṇa dukkarā gaï-maggā
ṇivvubbhaï soḍīraṃ appaḍihattha-lahuo hasijjaï paharo
vaḍḍhaï verāvandho aïsaṃdhijjanti sāhasesu samatthā
ṇa paḍaï paḍie vi sire sūla-vihiṇṇaṃ pi ṇea bhijjaï hiaaṃ
duppariiaṃ ṇa laggaï lāvijjantaṃ pi paḍibhaḍāṇa raṇa-bhaaṃ
sahaï paharesu dappo dappa-ṭṭhāṇesu sahaï purisāsaṅgho
ṇiddosesu bhaḍāṇaṃ osāresu vi ṇa osaraï rosa-raso
riu-gaa-bhiṇṇukkhittā rosa-vihuvvanta-caḍula-kesara-ṇivahā
daḍha-daṭṭha-danta-mūlā rasiūṇa samaccharaṃ ṇimillanti kaī
avahīraṇā ṇa kijjaï sumarijjaï saṃsae vi sāmia-sukaaṃ
ṇa gaṇijjaï viṇivāo diṭṭhe vi bhaammi saṃbharijjaï lajjā
paḍhumāṇiāhi suiraṃ je jīvia-saṃsaammi vi paricchūḍhā
te ccia ahimuha-ṇihaā sura-bandīhi ahisāriā raaṇiarā
raaṇiara-baddha-lakkho abaddha-ruhira-paripaṇḍuraṅga-ccheo
agaṇia-vaṇa-saṃtāvo uṇha-pahāra-saraso samalliaï kaī
ṇa paḍikkhanti avasaraṃ occhundanti jaṇiaṃ pareṇa paāvaṃ
bolenti jahā-bhaṇiaṃ sāhukkāra-purao aïnti samatthā
āikulaaṃ 12
ia tāṇa taṃ viambhaï suraṅgaṇā-suraa-lambha-saṃkea-haraṃ
bhagga-jama-loa-vanthaṃ mahenda-bhavaṇujjuāia-vahaṃ jujjhaṃ