SARIT currently contains 60 TEI documents in of XML

Browsing 60 documents.

Title Author Script
Jñānaśrīmitranibandhāvali Jñānaśrīmitra Devanagari
Kāvyādarśa Daṇḍin and Ratnaśrījñāna Devanagari
Vādanyāyaṭīkā Vipañcitārthā Śāntarakṣita Devanagari
Pramāṇamīmāṃsā: Pramāṇamīmāṃsāvṛtti Hemacandra Devanagari
श्रीमन् महाभारतम् व्यास Devanagari
Daśarūpaka Dhanika and Bhaṭṭanṛsiṃha Devanagari
Nyāyasūtra: Tātparyaṭīkā Vācaspatimiśra Devanagari
Avayavinirākaraṇa Aśoka Devanagari
Tattvasaṅgraha: Tattvasaṅgrahapañjikā Kamalaśīla Devanagari
Siddhiviniścaya: Siddhiviniścayavṛtti and Siddhiviniścayaṭīkā Akalaṅka and Anantavīrya Devanagari
Vidhiviveka: Nyāyakaṇikā Vācaspati Miśra Devanagari
Vṛndamādhavāparanāmā Siddhayoga Vṛnda Devanagari
Pramāṇāntarbhāva Devanagari
Cakradatta Cakrapāṇidatta Devanagari
Kalyāṇakāraka Ugrāditya Devanagari
Laghīyastraya: Laghīyastrayavivṛti and Nyāyakumudacandra Bhaṭṭākalaṅkadeva and Prabhācandra Devanagari
Nyāyabindu: Nyāyabinduṭīkā and Dharmottarapradīpa Dharmottara and Durveka Miśra Devanagari
Sāmānyadūṣaṇa Aśoka Devanagari
Tantravārttika Kumārila Bhaṭṭa Devanagari
Pramāṇavārttika Pariśiṣṭa 1 Vibhūticandra Devanagari

Browsing 60 documents.