viḍa:: for garbhadruti:: immer mit śatanirvāhaṇa

ye kecidviḍayogāḥ kṣārāmlalavaṇāni dīptavargāśca /
sarve śatanirvyūḍhā garbhadrutikārakāḥ kathitāḥ // GRht_5.30 //

raktagaṇādhikyaṃ darśayannāha ya ityādi // GRhtCM_5.30:1 //

ye kecidviḍayogā atra granthāntareṣvapi ca kathitāḥ tathā kṣārāmpapavaṇāni kathitāni kṣārā yavakṣārādayaḥ atha ca vṛkṣauṣadhisamudbhavāḥ ampā jambīrādayaḥ ampavṛkṣaśākasamudbhavāśca yānyetāni kathitāni ca punarye dīptavargāḥ kathitā dīptikarā yogā abhihitāḥ te sarve biḍakṣārāmpapavaṇadīptavargāḥ śatanirvyūḍhā garbhadrutikārakāḥ garbhe rasodare drutaṃ dravarūpaṃ kurvanti dhātumaṇiratnādīnīti śeṣaḥ // GRhtCM_5.30:2 //