grāsājīrṇa:: treatment

grāsādajīrṇapiṣṭīṃ sūtāduddhṛtya pātayedyantre /
svastho bhavati rasendro grāsaḥ pakvaḥ punarjarati // GRht_6.8 //

rasājīrṇapakṣaṇamāha grāsādityādi // GRhtCM_6.8:1 //

grāsāt kavapasaṃyogāt ajīrṇapiṣṭīṃ ajīrṇā aparipakvā yā piṣṭī pūrvoktapakṣaṇā tāṃ sūtāt rasāt yantre pātanakarmocite pātayet // GRhtCM_6.8:2 //

evaṃ grāsātpṛthakkṛtya patitaḥ svastho nirmapo bhavati // GRhtCM_6.8:3 //

punargrāsaḥ pakvo vahnitape dattvā pakvaḥ kṛtastaṃ rasendro jaratīti // GRhtCM_6.8:4 //