vaikrānta:: bandhana of mercury

rasavaikrāntakamevaṃ milati dvandvānvitaṃ samaṃ hemnā /
nirvyūḍhaṃ ghanasatvaṃ tena raso bandhamupayāti // GRht_10.6 //

vaikrāntasatvayogamāha rasetyādi // GRhtCM_10.6:1 //

tadrasavaikrāntakaṃ sattvaṃ hemnā samaṃ svarṇena samabhāgaṃ dvandvānvitaṃ sat dvandvamepāpakauṣadhasahitaṃ sat evamamunā vidhānena mipati rase iti śeṣaḥ // GRhtCM_10.6:2 //

punastena satvena saha ghanasatvamabhrasāraṃ nirvyūḍhaṃ nirvāhitaṃ sat tenobhayasatvasaṃyogena rasaḥ sūto bandhamupayāti bandhanamāpnoti // GRhtCM_10.6:3 //