minerals:: sattvapātana

vajrābhrakāntasasyakamākṣikaprabhṛtisakaladhātūnām /
pātayati satvameṣāṃ piṇḍī dhmātā dṛḍhāṅgāraiḥ // GRht_10.7 //

satvapātanavidhānamāha vajretyādi // GRhtCM_10.7:1 //

dṛḍhāṅgārair iti dṛḍhakathanāt khadirādīnāṃ pūrvoktatvādbhastrādvayena ca dhmātā satī vajrābhrakāntasasyakamākṣikaprabhṛtisakapadhātūnāṃ vajrasaṃjñakaṃ yadabhraṃ tadvajrābhraṃ kāntaṃ cumbakaṃ sasyakaṃ capapā mākṣikaṃ svarṇamākṣikaṃ itiprabhṛtayaḥ sakapadhātavaḥ sarvoparasāsteṣāṃ piṇḍī satvaṃ pātayati // GRhtCM_10.7:2 //