mākṣika, rasaka:: sattva:: pātana

kadalīrasaśatabhāvitamadhvairaṇḍatailaparipakvam /
tāpyaṃ muñcati satvaṃ rasakaṃ caivaṃ trisantāpaiḥ // GRht_10.13 //

vidhyantaramāha kadapītyādi // GRhtCM_10.13:1 //

tāpyaṃ mākṣikaṃ kadapīrasaśatabhāvitamadhvairaṇḍataipaparipakvam iti prathamaṃ rambhādraveṇa śatavāraṃ bhāvitaṃ paścāt madhvairaṇḍataipābhyāṃ saha paripakvaṃ samyak pācitaṃ sat satvaṃ muñcati // GRhtCM_10.13:2 //

kaiḥ kṛtvā trisaṃtāpaiḥ trivāraṃ dhamanaiḥ // GRhtCM_10.13:3 //

evaṃ rasakaṃ kharparakamapi satvaṃ muñcatīti // GRhtCM_10.13:4 //