gold, silver:: bīja

mṛtanāgaṃ vaṅgaṃ vā śulvaṃ ghanasatvatārakanakaṃ vā /
dhmātaṃ tadeva sarvaṃ giriṇādhikaśodhanairvāpāt // GRht_11.5 //

vidhyantaramāha mṛtaṃ nāgam ityādi // GRhtCM_11.5:1 //

mayannāgaṃ sīsakaṃ tanmṛtanāgaṃ ca mṛtaṃ yadvaṅgaṃ raktagaṇāvāpamṛtaṃ ca yacchupvaṃ vā ghanasatvatārakanakaṃ ghanasatvamabhrasāraṃ tāraṃ rūpyaṃ kanakaṃ hema etannadugaṇasarvaṃ vā pratyekaṃ pṛthak giriṇā śipājatunā saha dhmātaṃ kuryāt adhikaśodhanaiḥ daradaśipātāpairvāpāt bījaśeṣaṃ kuryāditi pūrvasaṃbandhaḥ // GRhtCM_11.5:2 //