bīja for rañjana and bandhana of mercury

āyasaśalākikābhyām advandvākhyaiśca saṅkarākhyaiśca /
nirvyūḍhaṃ rasalohairjāraṇakarmocitaṃ bhavati // GRht_11.8 //

rasapohairiti rasā vaikrāntādayo pohā dhātavaḥ pratītās tair nirvyūḍhaṃ kiṃviśiṣṭaiḥ advandvākhyaiḥ ekātmaiḥ saṃkarairvā sarvaiḥ saṃkaro+avakare ityamaraḥ evaṃ niṣpanne bījaṃ jāraṇayogyaṃ sadityarthaḥ // GRhtCM_11.8:1 //