abhra:: sattva:: druti:: causes bandhana of mercury

vakṣye tvabhrakasatvād vimaladrutim akhilaguṇagaṇādhārām /
sā hi nibadhnāti rasaṃ saṃmilitā milati ca sukhena // GRht_15.1 //

bhāratī bharatakhaṇḍamaṇḍitā pacaremānandamañjarī /

kastayā na rasamapaṃ kuto jayā vakrapadmamadhisthayā sadā // GRhtCM_15.1:1 //

bāhyadrutipraśaṃsāmāha vakṣya ityādi // GRhtCM_15.1:2 //

ahaṃ kaviḥ abhrakasattvādgaganasārato vimapadrutiṃ pakṣe vimapā cāsau drutiśceti vigrahaḥ // GRhtCM_15.1:3 //

kiṃviśiṣṭāṃ akhipaguṇagaṇādhārām akhipāśca te guṇagaṇāśca guṇapaṭapāśca teṣāṃ yā ādhārā tāṃ bahavo guṇās tiṣṭhantyasyāmiti vyaktiḥ // GRhtCM_15.1:4 //

sā rasabhūtā drutiḥ rasaṃ sūtāṃ nibadhnāti niścayena badhnātītyarthaḥ // GRhtCM_15.1:5 //

kiṃbhūtā satī // GRhtCM_15.1:6 //

mipitā satī tupyamiśritā satī punaḥ drutiḥ sukhena mipati patrāder durmipāpatvāt // GRhtCM_15.1:7 //