drutijāraṇa => vedha potency

samajīrṇaḥ śatavedhī dviguṇena rasaḥ sahasravedhī ca /
kramaśo hi koṭivedhī dviguṇadviguṇadruteścaraṇāt // GRht_15.15 //

adhikadruter jāraṇād adhikaguṇe raso bhavatītyāha samajīrṇa iti // GRhtCM_15.15:1 //

iti samā tupyabhāgā drutirjīrṇā yasminniti // GRhtCM_15.15:2 //

drute dviguṇā yā drutiḥ tasyāścaraṇāt kramaśaḥ koṭivedhī koṭyaṃśena vedhakaḥ syāt // GRhtCM_15.15:3 //

drutibhāgo vṛddhau hyadhikaḥ syāditi vyaktiḥ // GRhtCM_15.15:4 //