īṣannāgaṃ deyaṃ trividhāyāṃ sāraṇāyāṃ tu // GRht_16.10cd //

kiṃ kṛtvā īṣadappaṃ nāgaṃ dattvā trividhāyāṃ sāraṇāyāmevaṃ vidheyam iti // GRhtCM_16.10cd:1 //