kuntavedha

dattvādau prativāpaṃ lākṣāmatsyādipittabhāvanayā /
tāre vā śulbe vā tārāriṣṭe tathā kṛṣṭau // GRht_18.6 //

viśeṣeṇa vedhavidhānamāha dattvetyādi // GRhtCM_18.6:1 //

ādau prathamaṃ pākṣāmatsyādipittabhāvanayā pākṣā pratītā matsyādipittāni matsyamāhiṣamayūrājasūkarasaṃbhavāni pittāni teṣāṃ bhāvanayā kṛtvā prativāpaṃ gapite nikṣepaṃ tattāre dattvā athavā śupbe prativāpaṃ kuryāt athavā kṛṣṭau hemakaraṇe vāpaṃ dattvā niyuñjyāditi śeṣaḥ // GRhtCM_18.6:2 //