vedha:: white gold => red gold

bhūpativartakacūrṇaṃ śirīṣapuṣparasabhāvitaṃ bahuśaḥ /
sadyaḥ karoti raktaṃ sitakanakam aśītibhāgena // GRht_18.12 //

varṇavidhānamāha bhūpatītyādi // GRhtCM_18.12:1 //

bhūpativartakacūrṇaṃ rājāvartarajaḥ bahuśo bahuvāraṃ śirīṣapuṣparasabhāvitaṃ kuryāt ityadhyāhāryam // GRhtCM_18.12:2 //

bhāvitaṃ gharmapuṭitamiti vidhānavit iti śeṣaḥ // GRhtCM_18.12:3 //