gold:: improvement

kanakāruṇasamamākṣikakarañjatailāpluto dhmātaḥ /
pāte pāte daśa daśa vindati yāvaddhi koṭimapi // GRht_18.17 //

hemno viśeṣamāha kanakāruṇetyādi // GRhtCM_18.17:1 //

kanakaṃ hema aruṇaṃ tāmraṃ samaṃ tupyabhāgaṃ mākṣikaṃ tāpyaṃ ayaṃ gaṇaḥ karañjataipapputo dhmātaḥ kāryaḥ // GRhtCM_18.17:2 //

punaḥ pāte pāte vāraṃvāraṃ nikṣepe sati daśa daśa guṇotkarṣaṃ vidanti dhmāta ityadhyāhāraḥ // GRhtCM_18.17:3 //

hi niścitam // GRhtCM_18.17:4 //

kiyatkāpaṃ yāvatkoṭisaṃkhyāṃ vindati // GRhtCM_18.17:5 //