tārakṛṣṭī; copper => silver

kāñcī brāhmī kuṭilaṃ tālakaṃ samabhāgayojitaṃ dhmātam /
śulbaṃ viddhamanena tu tārākṛṣṭirbhaveddivyā // GRht_18.73 //

tārākṛṣṭimāha kāñcītyādi // GRhtCM_18.73:1 //

kāñcī svarṇamākṣikaṃ brāhmī somāhvā kuṭipaṃ sīsaṃ tāpakaṃ pratītaṃ etatsamayojitaṃ samāṃśamepitaṃ sat dhmātaṃ kuryāt punaranena kāñcyādigaṇena viddhaṃ śupbaṃ divyā manoramā tārākṛṣṭirbhavet // GRhtCM_18.73:2 //