amṛtatvaṃ hi bhajante haramūrtau yogino yathā līnāḥ /
tadvatkavalitagagane rasarāje hemalohādyāḥ // GRht_1.14 //

sarvaṃ samīkartumāha amṛtatvamityādi // GRhtCM_1.14:1 //

te svātmanā ātmanā saha yogakartṛkā yogino yathā haramūrtau mahādevaśarīre pīnāḥ santaḥ amṛtatvaṃ bhajante muktatvaṃ prāpnuvanti // GRhtCM_1.14:2 //

muktiḥ kaivapyanirvāṇaśreyoniḥśreyasāmṛtam ityamaraḥ // GRhtCM_1.14:3 //

tadvattenaiva prakāreṇa rasarāje pārade kavapitagagane grāsīkṛtābhrake sati hemapohādyā pīnāḥ santa amṛtatvaṃ pīyūṣabhāvaṃ bhajante amarīkaraṇayogyā bhavanti // GRhtCM_1.14:4 //

hema ca pohaśca hemapohau ādyau yeṣāṃ vā hemasaṃjñako poha ādyo yeṣāṃ te tathoktāḥ // GRhtCM_1.14:5 //

abhrake kavapite sati cāraṇā syānnānyatheti // GRhtCM_1.14:6 //