abhra:: inedible

abhrasya rasāyanināṃ bhakṣyamiha kīrtitaṃ paraṃ satvam /
trividhaṃ gaganamabhakṣyaṃ kācaḥ kiṭṭaṃ ca pattrarajaḥ // GRht_19.27 //

bhakṣyābhakṣyam abhramāha abhrasyetyādi // GRhtCM_19.27:1 //

abhrakasatvamiha kṣetrīkaraṇe rasāyanināṃ jarāvyādhivināśecchūnāṃ param utkṛṣṭaṃ bhakṣyaṃ aśanayogyaṃ kīrtitam // GRhtCM_19.27:2 //

punastrividhaṃ triprakāraṃ gaganamabhraṃ abhakṣyaṃ abhojyam // GRhtCM_19.27:3 //

kiṃ tat kācaḥ kācarūpaṃ kiṭṭaṃ maparūpaṃ pattrarajaḥ sāmānyābhracūrṇaṃ ceti trividhamityarthaḥ // GRhtCM_19.27:4 //