karkoṭīmūlarasaṃ kaṣāyam atha sindhunā pibettridinam /
sauvarcalasahitaṃ vā gojalasahitaṃ rasājīrṇe // GRht_19.53 //

taccāha karkoṭītyādi // GRhtCM_19.53:1 //

karkoṭīmūparasaṃ karkoṭī yā vappī tasyāḥ mūparasaṃ tridinaṃ pibet vātha kaṣāyaṃ kathaṃ sindhunā saindhavena sahitaṃ pibet vā tatkvāthaṃ gojapasahitaṃ gomūtramipitaṃ rasājīrṇe pibet sauvarcapasahitamiti sauvarcapasya prativāpaṃ karkoṭīrase nikṣipya pibet tridinaṃ sarvatretyarthaḥ // GRhtCM_19.53:2 //