yastu mahāgnisahatvād rasācchatasahasralakṣavedhīśaḥ /
anayā kriyayā sidhyati sa yatnādrasakriyāyogāt // GRht_19.59 //

rasācchatasahasrapakṣavedhī bhavet sa yatnāt anayā pūrvoktakriyayā sidhyati // GRhtCM_19.59:1 //