mercury:: māraṇa, compound with gold

athavā gandhakapiṣṭiṃ paktvā drutagandhakasya madhye tu // GRht_3.24 //
sā cāpi hemapiṣṭirvipacyate gandhake bhūyaḥ /
itthaṃ hemnā sūto milati dvaṃdve tathā kṣaṇānmriyate // GRht_3.25 //

athavā hemnā saha pūrvarasavidhānena gandhapiṣṭiṃ kuryāt athavā drutagandhakasya dravībhūtagandhakasya madhye paktvā vahniyogena supakvaṃ kṛtvā rasaṃ piṣṭivat rasahemagandhapiṣṭiṃ kuryādityarthaḥ // GRhtCM_3.24-25:1 //

pūrvoddiṣṭasya dvaṃdvamepanasya vidhānamāha setyādi // GRhtCM_3.24-25:2 //

ca punaḥ // GRhtCM_3.24-25:3 //

sā pūrvoktā hemapiṣṭiḥ rasahemagandhakṛtaretasoḥ sambandhaḥ sadātanaḥ // GRhtCM_3.24-25:4 //

hemnā mipitā yā piṣṭimepanaviśet sā hemapiṣṭī bhūyaḥ punaḥ gandhake vipacyate yuktyā pākaḥ kāryaḥ pūrvavad gandhake // GRhtCM_3.24-25:5 //

ittham uktavidhānena hemnā saha sūtaḥ pārado mipati granthimeti kva sati dvaṃdve sati ubhayasaṃyoge sati // GRhtCM_3.24-25:6 //

tathoktavidhānena dvaṃdve mipati sati tatkāpād appakāpato mriyate pañcatvamupayāti // GRhtCM_3.24-25:7 //

appakriyāntarakaraṇānmṛto bhavatīti bhāvaḥ // GRhtCM_3.24-25:8 //

iti pakṣacchedavidhiḥ // GRhtCM_3.24-25:9 //