gold, silver:: bīja with tin

vaṅgaṃ tu tena vidhinā hemavare kṣepya tālavāpena /
tāre vā nirvyūḍhaṃ bījavaraṃ truṭitasaṃyogāt // GRht_5.51 //

atha vaṅgayogena bījamāha vaṅgamityādi // GRhtCM_5.51:1 //

tena pūrvoktena vidhinā vidhānena tu punaḥ hemavare pūrvavarṇite vaṅgaṃ kṣepya tāpavāpena haritāpanikṣepeṇa nirvyūḍhaṃ kuryāt vā tāre āvartye vaṅgaṃ nikṣipya nirvyūḍhaṃ nirvāhitaṃ sadbījavaraṃ bhavet // GRhtCM_5.51:2 //

kasmāt truṭitasaṃyogāt truṭitaṃ bhavati tathā bījavaramiti vaṅgabījaṃ tat pūrvavat dravati jarati ca // GRhtCM_5.51:3 //